Langdurige en brede bescherming van het bivalente HPV-vaccin

Onderzoek

Sinds 2009 krijgen meisjes in Nederland vanuit het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) een vaccinatie aangeboden met het bivalente humaan papillomavirus(HPV-)vaccin (HPV16/18) tegen baarmoederhalskanker. De eerste cohorten zijn gevaccineerd met een drie-doses schema, sinds 2014 worden meisjes gevaccineerd met een twee-doses schema. Net als de andere vaccins binnen het RVP wordt de HPV-vaccinatie nauwlettend gemonitord. Enkele van deze monitoringsstudies worden in dit artikel beschreven. De effectiviteit van het HPV-vaccin tegen twaalf maanden aanhoudende infecties met HPV16/18 na drie doses van het vaccin was 98%, gemeten zes jaar na aanvang van de vaccinatie. Daarnaast was er sprake van kruisbescherming tegen HPV31/33/45. De bescherming bleef gedurende de zes jaar follow-up gelijk. Na twee doses van het HPV-vaccin vonden we hoge antistofconcentraties en binding van de antistoffen (aviditeit) tegen HPV16/18, hoewel de concentraties lager waren dan na drie doses. Naast preventie van baarmoederhalskanker kunnen door middel van vaccinatie andere HPV-gerelateerde aandoeningen worden voorkómen. Wanneer de preventie van deze andere aandoeningen wordt meegenomen in kosteneffectiviteitsanalyses, zorgt dit voor een aanmerkelijk gunstigere kosteneffectiviteitsschatting van de HPV-vaccinatie.

Log in om het volledige artikel te lezen of een reactie te plaatsen

Abonneren

Download bij dit artikel