Lymeziekte: lastig en leerzaam

Bijzondere patiënten

Lymeziekte kan een lastig ziektebeeld zijn. Dit komt zowel door de diversiteit aan symptomen, als door de wisselende sensitiviteit en specifi citeit van de testen. Deze complexiteit kan leiden tot ongelijke verwachtingen tussen arts en patiënt en onvrede in de spreekkamer. Openheid naar elkaar en uitleg zijn daarbij onontbeerlijk om tot een goede behandelrelatie te komen. Er heerst veel onzekerheid bij artsen en patiënten ten aanzien van aanhoudende klachten. De klachten bestaan vaak uit chronische pijn en neurocognitieve stoornissen. Langdurig antibioticagebruik in afwachting van succes na vele weken tot maanden lijkt niet effectief. Voor de eerstelijnszorg zijn er twee manieren om hiermee om te gaan: handelen op basis van het ziektebeeld en handelen op basis van testuitslag. Een proefbehandeling kan overwogen worden om verder te komen in het diagnostisch proces. Bij geen effect van de behandeling kan de voorschrijver de diagnose persisterende lymeziekte verlaten en de differentiële diagnose verder uitdiepen. Hierna kan een behandeltraject worden opgestart gericht op het onderdrukken of hanteerbaar maken van klachten.

Log in om het volledige artikel te lezen of een reactie te plaatsen

Abonneren

Download bij dit artikel