Colofon

PiL - Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
PiL verschijnt viermaal per jaar en is een uitgave van Prelum, in samenwerking met het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM).

Redactie
dr. M. Nelissen-Vrancken, apotheker, Maastricht (hoofdredacteur)
A. Aydinli-Taspinar, apotheker, Arnhem
prof. dr. J.R.B.J. Brouwers, ziekenhuisapotheker/klinisch farmacoloog, Oranjewoud
M. Dankers, apotheker, Utrecht
L.L. Kleijer, huisarts, Huis ter Heide
dr. A. Knuistingh Neven, huisarts/epidemioloog, Krimpen aan de Lek
dr. B.E. Smink, apotheker/toxicoloog, Gouda

Heeft u een suggestie voor of vraag aan de redactie? Neem dan contact met ons op.

Vormgeving
Coco Bookmedia, Amersfoort

Webbouw
SWIS, Leiden

Abonnementen
Leden van PiL ontvangen het tijdschrift als onderdeel van hun jaarabonnement. Instituten en bedrijven kunnen een abonnement nemen op PiL, inclusief toegang tot het besloten deel van de websites van PiL en Klinische Diagnostiek.

Disclaimer
Medische kennis is voortdurend aan verandering onderhevig. Wanneer nieuwe informatie beschikbaar komt, zijn veranderingen in behandeling, procedures, materialen en het gebruik van geneesmiddelen nodig. Redactie, auteurs en uitgever hebben er zo veel mogelijk voor gezorgd dat de informatie in dit tijdschrift correct is. De lezer wordt echter sterk aangeraden te controleren of de informatie voldoet aan de meest recente wetgeving en behandelingsrichtlijnen.

Auteursrecht
© Prelum, Houten. Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze website is bestemd voor het eigen of intern gebruik van onze relaties en klanten. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Prelum is het niet toegestaan deze site te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

ISSN: 0168-7670 (tijdschrift)