Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

40 jaar hiv in Nederland

Van dodelijk virus tot chronische aandoening, een overzicht van de laatste ontwikkelingen

40 jaar geleden maakte de wereld kennis met het humaan immunodeficiëntievirus (hiv). Inmiddels is hiv een chronische aandoening. Eind 2019 waren er naar schatting 23.700 mensen met hiv in Nederland. Wanneer iemand met hiv de juiste combinatie antivirusmiddelen krijgt, wordt het virus onderdrukt. Bij een verminderd aantal virusdeeltjes (suppressie) kan hiv niet worden overgedragen. Hierbij is therapietrouw essentieel en het verstrekken van hiv-medicatie voor een vaste periode van drie maanden helpt hierbij. De bijwerkingen van moderne hiv medicatie zijn minder ernsti dan die van de medicatie die in de jaren 90 van de vorige eeuw als eerste werden toegepast. Langwerkende hiv medicatie is in ontwikkeling en er wordt veel onderzoek gedaan naar genezing van hiv en het ontwikkelen van een vaccin. Mensen met hiv krijgen nog steeds te maken met stigmatisering en uitsluiting. In de zorg is hiv-stigmatisering zelfs toegenomen. Tot slot hebben mensen met hiv geen grotere kans om SARS-CoV-2 op te lopen en worden ze ook niet zieker.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Finkenflügel, R.N.N.
Derckx, T.F.A.
Thema Patiëntenzorg
Publicatie 20 september 2021
Editie PiL - Jaargang 11 - editie 3 - Editie 3, 2021