Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Aandacht voor vrouwen in geneesmiddelenonderzoek

Vrouwen werden in het verleden vaak uitgesloten van deelname aan klinische geneesmiddelenstudies. Gaandeweg is de aandacht voor vrouwen in deze studies toegenomen. Dit heeft geleid tot veranderingen in beleid. Tegenwoordig wordt in richtlijnen aangegeven dat een onderzoekspopulatie representatief moet zijn voor de beoogde gebruiker van het geneesmiddel, wat betreft leeftijd, geslacht en andere belangrijke kenmerken. Ook moeten subgroepanalyses naar onder andere geslacht uitgevoerd worden. Uit recent onderzoek blijkt dan ook dat er aandacht is voor vrouwen in geneesmiddelenstudies; zo is geslachtsspecifieke informatie beschikbaar over farmacokinetiek, effectiviteit en veiligheid van de onderzochte geneesmiddelen. Toch is er ruimte voor verbetering, onder andere op het gebied van de vertegenwoordiging van vrouwen in bepaalde ziektegebieden. Bij de beoordeling van geneesmiddelen wordt gekeken naar mogelijke effectverschillen tussen mannen en vrouwen. Meestal worden er geen klinisch relevante verschillen gevonden. Wanneer dit wel zo is, worden geslachtsspecifieke behandeladviezen opgesteld. Het is belangrijk dergelijke geslachtsverschillen in behandeladviezen in de praktijk op te volgen en waar mogelijk nog niet bekende verschillen te signaleren om te komen tot een optimale behandeling van elke individuele patiënt.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren