Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

ACE-remmers bij stabiele coronaire hartziekte met normale linkerventrikelfunctie

Door op 01-03-2005

ACE-remmers zijn effectief in het verminderen van mortaliteit en morbiditeit bij patiënten met chronisch hartfalen én linkerventrikeldysfunctie, een acuut myocardinfarct of een hoog risico op diabetes mellitus. In het PEACE-onderzoek (Prevention of Events with Angiotensin Converting Enzyme Inhibition) is nagegaan of trandolapril een vergelijkbaar effect heeft bij patiënten met stabiele coronaire hartziekte met normale of licht verminderde linkerventrikelfunctie. De patiënten hadden in het verleden een hartinfarct doorgemaakt of een bypassoperatie ondergaan of hadden een afsluiting van meer dan 50% van een van de coronaire vaten. De patiënten werden intensief behandeld en meer dan 70% gebruikte een statine. Het optreden van cardiovasculaire incidenten (cardiovasculaire dood, myocardinfarct of coronaire revascularisatie) bleek in deze groep patiënten al lager te zijn dan bij patiënten uit eerdere onderzoeken met ACE-remmers. Toevoeging van trandolapril aan de standaardbehandeling leidde niet tot een verdere vermindering van cardiovasculaire incidenten (bij trandolapril was dat 21,9% tegen 22,5% bij placebo). Deze bevinding is in tegenspraak met bevindingen in het HOPE-onder-zoek (Heart Outcomes Prevention Evaluation, waarin ramipril werd onderzocht bij patiënten met vasculaire ziekte of diabetes mellitus met een andere cardiovasculaire risicofactor) en het EUROPA-onderzoek (European Trial on Reduction of Cardiac Events with Perindopril in Stable Coronary Artery Disease, waarin het effect van perindopril werd nagegaan bij patiënten met vasculaire ziekte zonder hartfalen en linkerventrikeldysfunctie). Een mogelijke verklaring voor deze discrepantie is dat een vermindering van cardiovasculaire incidenten bij patiënten met een norma

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 maart 2005
Editie PiL - Jaargang 9 - editie 3 - Editie 3, 2005