Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Acetylsalicylzuur als primaire preventie van cardiovasculaire aandoeningen

Door op 01-03-2004

In 1988 is in de Physicians Health Study voor het eerst aangetoond dat gebruik van acetylsalicylzuur door gezonde personen tot een indrukwekkende daling van de incidentie van het hartinfarct leidt. Daarna hebben de uitkomsten van verscheidene onderzoekingen dit bevestigd. Eidelman en medewerkers zijn nu aan de hand van literatuuronderzoek nagegaan hoe thans de stand van zaken is. Zij zochten in de Engelstalige literatuur tussen 1988 en 1998 naar publicaties over de primaire preventie met acetylsalicylzuur. Zij vonden vijf studies die aan de volgende criteria voldeden: 1. acetylsalicylzuur was als enig middel voor de primaire preventie van cardiovasculaire aandoeningen gebruikt; 2. er vond vergelijking plaats van uitkomsten tussen acetylsalicylzuur-en placebogroepen dan wel open controlegroepen; 3. er waren gegevens beschikbaar over hartinfarcten, cerebrovasculaire accidenten (CVA's) en sterfte aan vaataandoeningen. De doses acetylsalicylzuur varieerden van 75 tot 500 mg per etmaal en het totale aantal ingesloten personen bedroeg 55.580 van wie 11.466 vrouwen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 maart 2004
Editie PiL - Jaargang 8 - editie 3 - Editie 3, 2004