Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Acetylsalicylzuur in lage dosis bij de primaire preventie van kanker

Door op 01-09-2005

Diverse onderzoekingen hebben aannemelijk gemaakt dat acetylsalicylzuur en andere niet-steroïde ontstekingsremmende middelen (NSAID’s) een beschermende uitwerking hebben op het ontstaan van kanker. Dit effect zou berusten op de remmende werking op cyclo-oxygenase (COX), een enzym dat arachidonzuur omzet in prostaglandines. Het COX-2 bevordert tumorgroei door zijn effect op apoptose, migratie van cellen en angiogenese. Cook en medewerkers doen verslag van de uitkomsten van de ‘Women’s Health Study’ (WHS).vn Het onderzoek betrof vrouwen van 45 jaar of ouder, zonder een voorgeschiedenis van kanker, cardiovasculaire afwijkingen of andere belangrijke chronische ziekten, niet overgevoelig voor acetylsalicylzuur, die slechts sporadisch acetylsalicylzuur, NSAID’s of vitamine-A- of -E-sup-plementen, en geen stollingwerende middelen, corticosteroïden gebruikten. Gedurende een ‘run in’-periode van 3 maanden werd bij ruim 65.000 vrouwen hun medewerking getoetst. Uiteindelijk werden 39.876 vrouwen in het onderzoek opgenomen, van wie naar willekeur 19.942 de placebogroep vormden, terwijl de overige 19.934 om de dag 100 mg acetylsalicylzuur moesten innemen. Gedurende het eerste jaar moesten zij iedere 6 maanden een vragenlijst invullen, daarna gedurende de verdere duur van het onderzoek (totaal gemiddeld 10 jaar) éénmaal per jaar. Een compleet inzicht in morbiditeit en mortaliteit werd verkregen bij 97,2 resp. 99,4%. De medewerking van de proefpersonen (tenminste twee derde van de onderzoeksmedicatie ingenomen, gemeten door tablettelling) was 76% na 5 jaar en 67% na 10 jaar. De twee groepen waren in demografisch en klinisch opzicht uitstekend vergelijkbaar.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 september 2005
Editie PiL - Jaargang 9 - editie 9 - Editie 9, 2005