Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Adjuvante chemotherapie en gelijktijdig of sequentieel gebruik van tamoxifen bij vrouwen met borstkanker

Door op 17-12-2010

In het artikel in The Lancet van Albain et al. worden de 10-jaars resultaten van het SWOG-8814-onderzoek gepubliceerd. In dit gerandomiseerde fase III-onderzoek bij postmenopauzale vrouwen met hormoonreceptor- en lymfklierpositieve borstkanker hebben de onderzoekers primair gekeken naar het verschil in ziektevrije overleving tussen patiënten die zijn behandeld met tamoxifen (20 mg/dag gedurende vijf jaar) en patiënten die zes cycli cyclofosfamide, doxorubicine en fluorouracil (CAF) plus tamoxifen (20 mg/dag gedurende vijf jaar) hebben gekregen. Als secundaire uitkomstmaat is gekeken naar verschil in ziektevrije- en totale overleving na vijf jaar gebruik van tamoxifen alleen, CAF gevolgd door vijf jaar 20 mg/dag tamoxifen (CAF-T) en CAF met gelijktijdig en vervolgens vijf jaar gebruik van tamoxifen (CAFT). Tevens is gekeken naar toxiciteit van de behandelingen. Van de 1558 patiënten die aan het onderzoek hebben deelgenomen, werd 95% (1477) geïncludeerd in de analyse.
Na een periode van dertien jaar bleek chemotherapie (CAFT of CAF-T) toegevoegd aan de behandeling met tamoxifen de ziektevrije overleving positief te beïnvloeden (HR=0,76; 95% BI 0,64-0,91; p=0,002) ten opzichte van een behandeling bestaande uit alleen tamoxifen. De behandeling met chemotherapie ging echter wel gepaard met een hogere incidentie van bijwerkingen als neutropenie, stomatitis, tromboembolie, hartfalen en leukemie. Ten aanzien van een behandeling bestaande uit CAF in combinatie met tamoxifen (CAFT) ten opzichte van CAF gevolgd door tamoxifen (CAF-T) werden geen significante verschillen gezien in ziektevrije- of totale overleving. De auteurs concluderen hieruit dat een behandeling bestaande uit chemotherapie en tamoxifen effectiever is bij postmenopauzale patiënten met endocrien gevoelige en lymfklierpositieve borstkanker dan tamoxifen alleen. In dit onderzoek zijn patiënten voornamelijk voor behandeling geselecteerd op basis van lymfklierstatus.
In het redactionele commentaar wijzen Gnant en Steger erop dat als de in bovenstaand onderzoek beschreven 5% winst in totale overleving door chemotherapie wordt gecombineerd met tamoxifen, dit ertoe leidt dat 95% van de patiënten wordt blootgesteld aan de mogelijke bijwerkingen van chemotherapie. Gezien het bijwerkingenprofiel van chemotherapie met antracyclines zou het zinvol kunnen zijn om op grond van andere kenmerken van de tumor of biomarkers subgroepen op te sporen waarbij behandeling met deze vorm van therapie wel of juist niet van toegevoegde waarde is. Meer onderzoek is nodig om uiteindelijk te komen tot een betere, geïndividualiseerde farmacotherapeutische behandeling van patiënten met borstkanker.

Belangenverstrengeling: geen.

Albain KS, Barlow WE, Ravdin PM et al. Adjuvant chemotherapy and timing of tamoxifen in postmenopausal patients with endocrine-responsive, node-positive breast cancer: a phase 3, open-label, randomised controlled trial. Lancet 2009;374:2055-63.
Gnant M, Steger GG. Fighting overtreatment in adjuvant breast cancer therapy. Lancet 2009;374:2029-30.

Cyclofosfamide is in Nederland op de markt als Endoxan®
Doxorubicine is in Nederland op de markt als zodanig en als Caelyx® (in gepegyleerde liposomen) en Myocet® (in niet-gepegyleerde liposomen)
Fluoruracil is in Nederland op de markt als zodanig en als Fluracedyl®
Tamoxifen is in Nederland op de markt als zodanig en als Nolvadex®

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs L.A. ten Berg-Lammers
Thema Farmacotherapie
Publicatie 17 december 2010
Editie PiL - Jaargang 14 - editie 10 - Editie 10, 2010