Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

AII-antagonisten bij chronisch hartfalen en REDACTIONEEL myocardinfarct

Door op 01-03-2005

Enkele recente klinische onderzoeken hebben nieuwe informatie opgeleverd over de effectiviteit van angiotensine-II-antagonisten bij de behandeling van chronisch hartfalen en acuut myocardinfarct. In het CHARM-onderzoek (zie ook MFM 2004;42:70-1) werd het effect van candesartan op mortaliteit (zowel door cardiovasculaire als overige oorzaken) en morbiditeit gedurende 2-4 jaar onderzocht bij patiënten met chronisch hartfalen. Dit onderzoek bestond uit drie parallelle armen: CHARM-Alternative (zonder ACE-remmer vanwege intolerantie, linkerventrikelejectiefractie [LVEF] ”=40%), CHARM-Added (met ACE-remmer, LVEF ”=40%) en CHARM-Preserved (LVEF >40%). De startdosering van candesartan was 4 of 8 mg en de dosis werd zo mogelijk stapsgewijs verhoogd tot 32 mg eenmaaldaags. Toevoeging van candesartan aan de standaardtherapie bij hartfalen leidde tot een significante vermindering van overlijden door cardiovasculaire oorzaken, hospitalisatie door hartfalen en overlijden door andere oorzaken bij patiënten met chronisch hartfalenén een lage LVEF (<=40%) in de gecombineerde CHARM-Alternative- en CHARM-Added-onderzoeken. Het eenjaarsrisico daalde met 33% en het tweejaarsrisico met 23% in vergelijking met placebo.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 maart 2005
Editie PiL - Jaargang 9 - editie 3 - Editie 3, 2005