Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Amenorroe, menopauze en endocriene therapie bij borstkanker

Door op 17-11-2010

Bijna een derde van de 1,3 miljoen vrouwen bij wie jaarlijks borstkanker wordt gediagnosticeerd, is op dat moment pre- of perimenopauzaal. Een groot aantal van deze patiënten wordt behandeld met cytotoxische chemotherapie. Het gebruik hiervan gaat samen met een verhoogd risico op tijdelijke of permanente amenorroe. Ook een bij borstkanker frequent toegepaste behandeling met aromataseremmers kan bij deze patiëntengroep leiden tot bijwerkingen als pijn door ovariële hyperstimulatie of een verhoogde kans op onbedoelde zwangerschap. Ook kunnen deze geneesmiddelen een toename van gonadotrofine-concentraties veroorzaken, met als gevolg een toename van de ovariële productie van aromatase en oestrogenen. Dit kan vervolgens leiden tot een verhoogde kans op een borstkankerrecidief. Het is niet altijd eenvoudig om de menopauzale status van een patiënt, gedefinieerd als het gedurende twaalf maanden afwezig zijn van de menstruele cyclus, te bepalen. Bij deze patiënten is zelfs die twaalf maanden duur van de amenorroe ongeschikt om daarmee de diagnose ‘menopauze’ te stellen. Bloedonderzoek geeft onvoldoende informatie, omdat de te bepalen biomarkers (oestradiol en gonadotrofines) weinig specifiek zijn. Als een behandeling met aromataseremmers bij pre- of perimenopauzale patiënten is aangewezen, adviseren de auteurs van dit artikel om gebruik te maken van ovariumablatie of -suppressie. Endocriene behandeling in de vorm van tamoxifen vormt een goed alternatief indien ovariumablatie of -suppressie niet mogelijk is.

Belangenverstrengeling: geen.

Amir, E., Seruga, B., Freedman, O., Clemons, M., Amenorrhoea, menopause, and endocrine therapy for breast cancer. Prolonged amenorrhoea is not necessarily indicative of menopause, BMJ 2010;340:48-50.

De volgende aromataseremmers zijn in Nederland op de markt: anastrazol (Arimidex®), exemestaan (Aromasin®) en letrozol (Femara®)
Tamoxifen is in Nederland op de markt als zodanig en als Nolvadex®

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs L.A. ten Berg-Lammers
Thema Farmacotherapie
Publicatie 17 november 2010
Editie PiL - Jaargang 14 - editie 9 - Editie 9, 2010