Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Angio-oedeem als bij werking van tramadol

Door op 01-06-2005

Het gebruik van tramadol kan angio-oedeem induceren, mogelijk met fatale afloop. Tramadol wordt in toenemende mate toegepast bij de behandeling van matige tot ernstige pijn. Bekende bijwerkingen die kunnen optreden zijn onder andere hallucinaties, het serotonerge syndroom bij gebruik in combinatie met serotonineheropnameremmers, verhoogde kans op bloedingen bij gecombineerd gebruik met anticoagulantia, kans op afhankelijkheid en de kans op onttrekkingsverschijnselen ook bij gebruik volgens voorschrift van een arts. Door frequenter gebruik van tramadol neemt ook de melding van bijwerkingen toe, waaronder tramadol geïnduceerd angiooedeem. Hallbert en Brenning beschrijven zes casus waarbij angio-oedeem van de mondholte, pharynx en/of bovenste luchtwegen is opgetreden na gebruik van tramadol.In vier van de beschreven casus werden ACE-remmers gebruikt als co-medicatie. Hoewel angiooedeem ook een bekende bijwerking is van ACE-remmers, wordt angio-oedeem in deze casus gerelateerd aan het gebruik van tramadol doordat tramadol aan bestaande therapie werd toegevoegd en/of er een kort tijdsverloop was tussen inname van tramadol en het optreden van de klachten. Het exacte mechanisme van tramadol geïnduceerd angio-oedeem is onbekend. Een mogelijk mechanisme is, analoog aan dat van de ACE-remmers, de inactivatie van bradykinine met als gevolg verhoogde vasculaire permeabiliteit en vasodilatatie, gedeeltelijk door het vrijkomen van stikstofoxide (NO). Ook wordt gesuggereerd dat door de serotonineheropnameremmende werking van tramadol de productie van NO toeneemt met vasodilatatie tot gevolg.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Bijwerkingen
Publicatie 1 juni 2005
Editie PiL - Jaargang 9 - editie 6 - Editie 6, 2005