Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Angiotensine IIantagonisten en mycardinfarct

Door op 01-08-2009

In de afgelopen 10 jaar zijn vele onderzoeken naar de effecten van angiotensine II-receptorantagonisten (ARB’s) uitgevoerd bij cardiovasculaire en renale aandoeningen waaruit geconcludeerd kon worden dat de ARB’s goed verdragen worden en effectief zijn. Desondanks is er de laatste jaren twijfel ontstaan over de effectiviteit van de ARB’s ter preventie van myocardinfarct. Er is een controverse of ARB’s wellicht minder effectief zijn dan ACE-remmers voor deze indicatie. Door sommigen wordt zelfs gesteld dat de ARB’s het risico op een MI verhogen. Om hier een uitspraak over te doen, hebben Volpe et al. een metaanalyse uitgevoerd op alle belangrijke internationale gerandomiseerde studies naar de effectiviteit van ARB’s in het verminderen van het risico op een MI, vergeleken met placebo of andere geneesmiddelen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 augustus 2009
Editie PiL - Jaargang 13 - editie 8 - Editie 8, 2009