Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Anti-aritmica bij leverfunctiestoornissen

Door op 01-04-2008

Veel geneesmiddelen worden in de lever gemetaboliseerd alvorens ze door de nieren kunnen worden uitgescheiden. Het metabolisme in de lever wordt traditioneel onderscheiden in fase I (oxidatie) reacties en fase II (conjugatie) reacties. Cytochroom P450 (CYP) enzymen spelen een belangrijke rol bij de fase I reacties. Bij leverfunctiestoornissen kunnen één of meerdere reacties gestoord zijn. In tegenstelling tot de creatinineklaring voor de nierfunctie is er geen parameter bekend die een kwantitatieve maat is voor de leverfunctie. Dit maakt de aanpassing van geneesmiddelendoseringen bij patiënten met leverfunctiestoornissen bijzonder moeilijk. Een groep geneesmiddelen die bijna allemaal in de lever worden gemetaboliseerd is de groep anti-aritmica. Temeer omdat ze vaak een nauwe therapeutische breedte hebben, kunnen doseringsaanpassingen bij leverfunctiestoornissen noodzakelijk zijn. Klotz geeft een overzicht van de beschikbare farmacokinetische data van anti-aritmica bij patiënten met leverfunctiestoornissen.1

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 april 2008
Editie PiL - Jaargang 12 - editie 4 - Editie 4, 2008