Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Antibiotica voorkomen (nog) geen coronaire hartziekte

Door op 01-03-2005

Reeds twintig jaar meent men uit observationeel en experimenteel onderzoek bij mens en dier op te kunnen maken dat er mogelijk een verband bestaat tussen een chronische infectie met Chlamydia pneumoniae, een intracellulaire longinfectie, en coronaire hartziekte (CHZ). Gerandomiseerde placebogecontroleerde onderzoeken hebben een reductie met meer dan 30% van het aantal recidieven van CHZ aangetoond bij patiënten die met antibiotica werden behandeld. Op deze onderzoeken was echter nogal wat aan te merken. In 2004 zijn de resultaten bekend geworden van drie gerandomiseerde onderzoeken die gezamenlijk 16.000 deelnemers met 3000 nieuw opgetreden cardiovasculaire voorvallen (al dan niet fataal) omvatten. De uitkomsten van deze drie onderzoeken vragen om een kritische benadering van de opvatting dat C. pneumoniae iets met CHZ te maken zou hebben. Ook op deze drie onderzoeken (WIZARD, PROVE-IT en ACES)vn is echter weer kritiek mogelijk. De vraag is of men de uitkomsten van de drie onderzoeken zomaar samen mag voegen. Behalve de opzet en de patiëntenselectie verschilde ook de therapie: in WIZARD en ACES kregen behandelde personen wekelijks een dosis van 600 mg azitromycine gedurende respectievelijk drie maanden en een jaar, terwijl dit bij PROVE-IT 400 mg gatifloxacine (een quinolon) was, toegediend tien dagen per maand gedurende twee jaar. Na een fol-low-up van 20-48 maanden bleek er in populaties van 450 tot 550 personen geen verschil in risico ten opzichte van placebo te zijn. Ook niet als men de onderzoeken bij elkaar voegde.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Diversen
Publicatie 1 maart 2005
Editie PiL - Jaargang 9 - editie 3 - Editie 3, 2005