Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Antibioticabeleid bij kinderen

Tools voor huisarts en apotheker

 • 00Inleiding
 • 01Het voorkómen van antibioticaresistentie en antibioticateams
 • 02De 'go-' of 'no go'-criteria instellen voor antibiotische therapie
 • 03Belangrijkste infecties bij kinderen en richtlijnbehandeling
 • 04Antibiotica en borstvoeding
 • 05Informatie voor ouders of verzorgers over juist gebruik van antibiotica bij kinderen
 • 06Tot slot
 • 07Reacties (0)

Samenvatting

Wereldwijd is er een crisis aangaande de beschikbaarheid en ontwikkeling van nieuwe antibiotica. De laatste nieuwe klasse antibiotica is ontdekt in 1987. Ook het verdienmodel voor antibiotica is beperkt: ieder nieuw antibioticum zal eerst als reserve worden ingezet. Voor antibiotica voor kinderen is ook een kindvriendelijke toedieningsvorm noodzakelijk.
Formularia vormen een basis voor juist voorschrijven. Toch is er nog steeds sprake van te hoog gebruik van antibiotica met als risico het ontstaan van resistente bacteriën. Er worden methoden aangegeven om het 'juist voorschrijven en toepassen' van antibiotica verder te optimaliseren. In de klinische omgeving gebeurt dat in de vorm van het stewardship en antibioticateam met een sturende rol bij voorschrijven van sommige (reserve)antibiotica.
Het ‘ongewild’ blootstellen aan antibiotica van zuigelingen die borstvoeding krijgen van een moeder die antibiotica gebruikt wordt ook behandeld. In de eerste lijn is het naleven van richtlijnen met betrekking tot het voorschrijven van antibiotica bij kinderen ook van belang. Het toepassen van ondersteunend materiaal voor artsen en ouders kan helpen bij het juiste gebruik van antibiotica bij kinderen.
Het in Maastricht ontwikkelde stoplichtsysteem is daarvan een mooi voorbeeld. Het past in het beleid om antibiotica terughoudend voor te schrijven.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Brouwers, J.R.B.
de Bont, E.G.
Selva, L.
Verhoeven, J.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 20 september 2021
Editie PiL - Jaargang 11 - editie 3 - Editie 3, 2021

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • heeft u kennis van wereldwijde en landelijke ontwikkelingen met betrekking tot resistentie voor antibiotica en hun betekenis voor de behandeling van infecties bij kinderen;
 • kent u de rol van het stewardship bij de ‘controle’ op het antibioticagebruik in de kliniek;
 • heeft u inzicht in bestaande richtlijnen betreffende keuzes van antibiotica bij kinderen;
 • kunt u aangeven waarom terughoudendheid bij voorschrijven van antibiotica bij kinderen nodig is;
 • heeft u kennis van het standpunt dat een kuur afmaken en/of uitstellen van antibiotica soms wordt gepropageerd;
 • kent u de blootstelling van het kind aan antibiotica via borstvoeding;
 • bent u op de hoogte van de rol van gerichte informatie op maat zoals begrijpelijke ingekorte bijsluiters, gebruik van pictogrammen en een voorlichtingsboekje met het ‘stoplichtsysteem'.