Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Antibioticagebruik bij kinderen, het kan minder

Door op 29-03-2014

Antibiotica zijn de geneesmiddelen die door kinderen het meest worden gebruikt. In de jaren 1999 tot en met 2005 bleef het gemiddeld aantal recepten bij kinderen tot en met 19 jaar gelijk; wel nam het percentage breedspectrumantibiotica toe. Het aantal voorgeschreven kuren was hoog, de incidentie van infecties bij kinderen en de richtlijnen in aanmerking genomen. Tot 4 jaar werden de meeste antibiotica gebruikt. Bij de allerjongsten kwam soms off-label gebruik voor en waren de kuren vaak aan de lange kant. In de praktijk bleek dat bij 37% van de kinderen bijwerkingen of toedieningsproblemen voorkwamen. Ook bleken ouders van kinderen die veel antibiotica gebruikten zelf veel medicatie te slikken. Wellicht drongen ze daardoor bij de arts sneller aan op een kuur. Het beter volgen van de richtlijnen en het daardoor minder voorschrijven van antibiotica aan kinderen kan in Nederland een bijdrage leveren aan het terugdringen van antibioticaresistentie. Daarbij kan extra aandacht voor de ouders helpen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Jong, J. de
Thema Bijzondere patiënten
Publicatie 29 maart 2014
Editie PiL - Jaargang 18 - editie 1 - Editie 1, 2014