Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Antibioticagebruik in Nederland: surveillance, resistentie en beleid

 • 00Inleiding
 • 01Extramuraal
 • 02Intramuraal
 • 03Discussie
 • 04Reacties (0)

Samenvatting

Het verminderen van resistentieontwikkeling begint bij rationeel gebruik van antibiotica. Hiervoor is het nodig het antibioticagebruik systematisch in kaart te brengen. In Nederland wordt dit gedaan door de SWAB (Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid), en op Europees niveau door het ECDC (European Centre for Disease prevention and Control). Binnen Europa behoort Nederland tot de landen met het laagste antibioticagebruik. Het grootste deel van de gebruikte antibiotica in Nederland wordt extramuraal voorgeschreven (92%). Tetracyclines worden hier het meest gebruikt, gevolgd door amoxicilline en nitrofurantoïne. De resterende 8% wordt in de tweede lijn voorgeschreven waar combinaties van penicillines (voornamelijk amoxicilline/clavulaanzuur) het meest worden gebruikt. Om de kwaliteit van antibioticaprescriptie goed te kunnen beoordelen worden kwaliteitsindicatoren gebruikt. Een nieuwe ontwikkeling in de Nederlandse ziekenhuizen is het inzetten van antimicrobiële stewardship teams (A-teams). In de eerste lijn blijven richtlijnontwikkeling, implementatie en educatie belangrijk. Intensieve samenwerking, op nationaal en internationaal niveau, is noodzakelijk om de complexe problematiek veroorzaakt door irrationeel antibioticagebruik terug te dringen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Roukens, Drs. M.
Natsch PhD, S.
Velden PhD, A. van der
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 14 maart 2015
Editie PiL - Jaargang 19 - editie 1 - Editie 1, 2015

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • weet u hoe op nationaal en Europees niveau data aangaande antibioticagebruik worden verzameld en gerapporteerd;
 • hebt u een idee van de omvang van het antibioticagebruik in Nederland;
 • weet u welke antibiotica het meest worden gebruikt, zowel in de eerste als in de tweede lijn;
 • bent u op de hoogte van de veranderingen in het antibioticagebruik in Nederland in de afgelopen jaren;
 • weet u meer over resistentieontwikkeling in Nederland, zowel in de eerste als in de tweede lijn;
 • weet u wat kwaliteitsindicatoren zijn en waarvoor deze gebruikt kunnen worden;
 • kent u als ziekenhuisapotheker de doelstellingen van het A-team en weet u wat uw bijdrage hierin kan zijn;
 • denkt u als openbaar apotheker na over uw rol, bijvoorbeeld binnen het FTO, om het antibioticagebruik te optimaliseren en over de rol van uw team met betrekking tot bewustwording en educatie van patiënten.