Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Antibioticareductie; het succesverhaal van de Nederlandse veehouderij

Door op 16-07-2018

Antibioticaresistentie vormt een toenemende bedreiging voor de gezondheid van mens, dier en milieu. Omdat bacteriën uitwisselen tussen mens, dier en het milieu, worden ook resistentiegenen uitgewisseld. De bijdrage (attributie) van het gebruik van antibiotica bij dieren aan resistente bacteriën bij de mens is moeilijk te schatten door de complexe epidemiologie van antibioticaresistentie. Wereldwijd is er echter een breed gedragen consensus dat het gebruik van antibiotica bij dieren in zekere mate bijdraagt aan het vóórkomen van antibioticaresistentie bij de mens. Zeker in Europa hanteren we daarnaast het voorzorgsprincipe: ook bij ontbreken van precieze getallen over de bijdrage wordt toch actie ondernomen. We willen hiermee voorkomen dat een (bekend of onbekend) resistentiemechanisme wordt geselecteerd in de veehouderij, dat vervolgens voor problemen zorgt in de humane gezondheidszorg.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Speksnijder, D.C.
Wagenaar, J.A.
Thema In de schijnwerpers
Publicatie 16 juli 2018
Editie PiL - Jaargang 8 - editie 2 - Editie 2, 2018