Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Antidepressiva - goed voor het hoofd, slecht voor het hart?

Door op 17-12-2019

Een veelgebruikte behandeltherapie voor mensen met een depressie of angststoornis is het voorschrijven van antidepressiva. Er zijn theorieën over de werking van deze medicatie, maar het precieze mechanisme begrijpen we nog niet. Ook is nog niet alles bekend over de negatieve bijwerkingen van antidepressiva op het lichaam. Onderzoek laat zien dat een aantal klassen antidepressiva, met name de klassieke tricyclische antidepressiva (TCA’s) en de serotonerg en noradrenerg werkende antidepressiva (SNRI’s), een negatieve werking hebben op het autonoom zenuwstelsel. Autonome ontregeling is in verband gebracht met risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals het metabool syndroom en verhoogde inflammatiewaarden. Met andere woorden, het bekende verhoogde risico op hart- en vaatziekten bij patiënten met depressie en angststoornissen zou wel eens (deels) verklaard kunnen worden door het gebruik van antidepressiva. Behandelaren behoren voorzichtiger te zijn met het voorschrijven van antidepressiva aan patiënten, vooral wanneer zij al kampen met hartproblematiek.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Hu, M.X.
Publicatie 17 december 2019
Editie PiL - Jaargang 9 - editie 4 - Editie 4, 2019