Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Antipsychotica bij schizofrenie: ja, maar welke?

Door op 01-05-2006

Hoewel antipsychotica reeds ongeveer 50 jaar in gebruik zijn en zich nieuwe generaties van zeer werkzame stoffen hebben aangediend, is de vraag wat de optimale behandeling met de thans beschikbare antipsychotica is nog niet beantwoord. Honer et al. onderzochten in een dubbelblind, gerandomiseerd, placebogecontroleerd onderzoek of de combinatie van risperidon met clozapine werkzamer is dan clozapine met placebo bij patiënten die onvoldoende resultaat hadden van behandeling met clozapine alleen1. De afname van de PANSS-scores was niet statistisch significant verschillend, terwijl het werkgeheugen in de risperidongroep een kleine verslechtering liet zien ten opzichte van dat in de placebogroep. Deze resultaten wijken af van die van twee eerdere onderzoeken die, in tegenstelling tot dit onderzoek, werden gefinancierd door geneesmiddelfabrikanten. In een begeleidend redactioneel commentaar vraagt Davis zich af hoe dat komt2. Allereerst gebruikten Honer et al. een gemiddelde dagdosering van 2,8 mg risperidon, terwijl in de andere twee onderzoeken de gemiddelde dosering 4,3 tot 5,1 mg/dag bedroeg. Daarnaast namen aan de onderzoeken met positieve resultaten patiënten deel met minder ernstige schizofrenie dan in het onderzoek van Honer et al. Davis wijst er ook op dat – net als de resultaten van deze augmentatie van clozapine met risperidon – de resultaten van onderzoek met antipsychotica als primaire behandeling ook inconsistent zijn.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 mei 2006
Editie PiL - Jaargang 10 - editie 5 - Editie 5, 2006