Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Antipsychotica en seksuele bijwerkingen

Seksuele bijwerkingen komen frequent voor bij het gebruik van psychofarmaca, waaronder antipsychotica. Seksuele bijwerkingen zijn geassocieerd met een verminderde kwaliteit van leven en afgenomen therapietrouw. Het is belangrijk dat behandelaren actief vragen naar seksuele bijwerkingen en samen met de patiënt de last overwegen. De kans op seksuele bijwerkingen verschilt per antipsychoticum, afhankelijk van de farmacologische eigenschappen. Bij het ontstaan van seksuele bijwerkingen spelen onder andere de mate van dopamineantagonisme, prolactineverhoging en α1-receptor antagonisme een rol. Seksuele disfunctie komt frequent voor bij patiënten die risperidon en klassieke antipsychotica gebruiken, terwijl het minder vaak voorkomt bij gebruik van clozapine, olanzapine, quetiapine en aripiprazol. Wat betreft behandelingsstrategieën bij seksuele bijwerkingen kan in de eerste plaats dosisverlaging of het switchen naar een antipsychoticum met minder kans op seksuele bijwerkingen worden overwogen. Als dit niet effectief is, kan ook het toevoegen van een dopamineagonist, aripiprazol of een fosfodiësteraseremmer een gunstig effect hebben.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Boer, Dr. M.K. de
Knegtering, Dr. H.
Thema Bijwerkingen
Publicatie 13 juni 2015
Editie PiL - Jaargang 19 - editie 2 - Editie 2, 2015