Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Antipsychoticagebruik door mensen met een verstandelijke beperking: kan het wat minder?

Door op 13-12-2013

Antipsychotica worden vaak off-label voorgeschreven aan mensen met een verstandelijke beperking en het gebruik gaat vaak jarenlang door. In dit artikel worden resultaten van een onderzoek beschreven naar het prescriptiebeleid van antipsychotica door de arts voor verstandelijke gehandicapten (AVG) in woonvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook vond onderzoek plaats in een groep van 99 antipsychoticagebruikers met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Uitkomstmaten waren parameters van neurologische, metabole en hormonale bijwerkingen, en het effect van afbouw van antipsychotica op gedrag en op deze parameters. Afbouw vond plaats in 14 of 28 weken met twee-, respectievelijk vierwekelijkse dosisverlaging van circa een achtste van de uitgangsdosering. Volledig afbouw van antipsychoticagebruik leidde tot verbetering, en poging tot afbouw leidde niet tot verslechtering in gedrag, gemeten met een gestandaardiseerde en gevalideerde ‘Afwijkend Gedrag Schaal’, en had gunstig effect op metabole en autonome parameters. Er was geen verschil tussen beide afbouwschema’s.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Gerda de Kuijper
Publicatie 13 december 2013
Editie PiL - Jaargang 17 - editie 4 - Editie 4, 2013