Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Antivirale therapie voor volwassenen met chronische hepatitis B infectie; een systematisch overzicht

Door op 01-08-2009

In dit onderzoek wordt de werkzaamheid van antivirale behandeling van volwassenen met chronische hepatitis B-infectie geanalyseerd. De middelen die vergeleken werden zijn interferon alfa 2b en peginterferon alfa 2a, lamivudine, adefovir, entecavir en telbivudine. Alleen gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken (RCT’s) die tussen 1990 en 2008 waren verricht, werden in dit onderzoek met elkaar vergeleken. De resultaten van deze onderzoeken werden onderling vergeleken met het oog op mogelijke verschillen in behandelresultaat. De gebruikte uitkomstmaten voor het behandelresultaat waren klinische uitkomsten, virale belasting, HbeAg, HbsAg, ALT, histologische scores en bijwerkingen (zie voor verklaringen MFM nr. 3, 2009, blz. 37). Zonder verder nader in te gaan op de resultaten van dit onderzoek was de conclusie dat de onderzoeken die tot dusver zijn verricht onvoldoende degelijk bewijsmateriaal opleveren om het behandeleffect op de genoemde uitkomstmaten goed te kunnen vergelijken. Indien dit wel mogelijk was bleken de gerapporteerde verbeteringen in de gekozen uitkomstmaten tegenstrijdig. Kortom, er dient meer en beter onderzoek verricht te worden voordat over de werkzaamheid van verschillende vormen van antivirale behandeling bij chronische hepatitis B-infectie bij volwassenen een genuanceerde uitspraak kan worden gedaan.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 augustus 2009
Editie PiL - Jaargang 13 - editie 8 - Editie 8, 2009