Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Associatie tussen gebruik van statine en cardiovasculaire sterfte op bevolkingsniveau in Nederland 1994-2010: een ecologische studie

De effectiviteit van statinetherapie op het verlagen van het risico op cardiovasculaire ziekten is in diverse klinische studies aangetoond. Eindgebruikers verschillen echter demografisch en gedragsmatig mogelijk van klinische onderzoeksdeelnemers, zodat observationele studies die gegevens van geneesmiddelgebruik op bevolkingsniveau met (oorzaakspecifieke) sterftedata combineren, een nuttige aanvulling zijn. De bevinding van ons onderzoek is, dat in de periode 1994-2010 statinegebruik geassocieerd is met een reductie van 0,06 sterfgevallen door acuut myocardinfarct per 100 persoonsjaren. Dat is een substantieel aantal, gegeven dat sterfte als gevolg van acuut myocardinfarct in de periode 1994-2010 afnam van 0,28 sterfgevallen naar 0,08 sterfgevallen per 100 persoonsjaren. De corresponderende cijfers voor andere IHZ (ischemische hartziekten) en cerebrovasculaire sterfte zijn op dezelfde wijze opmerkelijk. Dit geeft aan dat statinetherapie waarschijnlijk een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de afname van sterfte door hart- en vaatziekten in Nederland in de periode 1994-2010.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren