Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Associatie tussen methadongebruik en een verlengd QT-interval

Door op 01-03-2007

De resultaten van een retrospectief onderzoek bij deelnemers aan een methadonprogramma wijzen op een frequent voorkomen van een verlengd QTinterval, mogelijk samenhangend met de dagelijkse dosis methadon (Spearman rank correlatie coëfficiënt 0,20; p < 0,01), gelijktijdig gebruik van cytochroom P-450 3A4-remmers, hypokaliëmie en veranderde leverfunctie.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Bijwerkingen
Publicatie 1 maart 2007
Editie PiL - Jaargang 11 - editie 3 - Editie 3, 2007