Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Astma en reflux:effecten van lansoprazol

Door op 01-01-2006

Een relatie tussen het bestaan van gastro-oesofageale reflux en astma is al langer bekend, maar de effecten van behandeling van reflux op pulmonale klachten zijn in diverse studies niet consistent gebleken. Om die reden is door een groep onderzoekers uit Los Angeles een dubbelblinde, gerandomiseerde studie uitgevoerd met de protonpompremmer lansoprazol. Tweeëndertig meestal particuliere centra in de Verenigde Staten deden aan dit onderzoek mee. De 207 volwassen patiënten die in deze studie werden ingesloten werden willekeurig verdeeld voor behandeling met lansoprazol (tweemaal daags 30 mg) gedurende 24 weken, of placebo. Zij hadden allen matig tot ernstig astma. Ook hadden zij bij inclusie, of in het verleden, symptomatische refluxklachten. Na 24 weken behandeling was er geen verschil tussen de lansoprazol en placebo behandelde patiënten voor wat betreft dagelijkse astmatische klachten (bijgehouden in een dagboekje), peak-flow (FEV1), gebruik van sympathicomimetica, of dagelijkse activiteiten. De aan reflux gerelateerde klachten namen wel significant af in de lansoprazol behandelde groep. Wat ook significant verbeterde in de lansoprazolgroep was het aantal patiënten met een exacerbatie

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 januari 2006
Editie PiL - Jaargang 10 - editie 1 - Editie 1, 2006