Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Atriumfibrillatie met hartfalen

Door op 01-03-2005

Een editorial in hetzelfde nummer van de New England Journal of Medicine (zie vorige referaat) is gewijd aan atriumfibrillatie met hartfalen waarbij wordt opgemerkt dat ondanks medicamenteuze therapie de prognose niet verbeterd is. In het artikel wordt verwezen naar een groot multicentrumonderzoek dat momenteel gaande is, waarin wordt nagegaan of herstel van sinusritme met behulp van antiarrhythmica bij patiënten met hartfalen voldoende winst oplevert ten aanzien van de risico’s van een dergelijke therapie. Intussen zijn er niet-farmacologische, met name chirurgische behandelmethoden ontwikkeld die erop gericht zijn re-entry-mechanismen te verhinderen. Bij een hoog percentage van de aldus behandelde patiënten wordt herstel van sinusritme gemeld. Gegeven de morbiditeit is deze methode voornamelijk voorbehouden aan patiënten die ook nog anderszins hartchirurgie nodig hebben.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacie
Publicatie 1 maart 2005
Editie PiL - Jaargang 9 - editie 3 - Editie 3, 2005