Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Atypische antipsychotica en het risico van vallen bij bejaarden

Door op 01-02-2006

Vallen en de gevolgen daarvan vormen een belangrijk gezondheidsprobleem. Het gebruik van benzodiazepines, antidepressiva en conventionele (typische) antipsychotica brengt een aanzienlijk risico met zich mee. Er is in dit opzicht weinig bekend over de atypische antipsychotica (clozapine, olanzapine en risperidon) die onder andere gebruikt worden om psychische en gedragsstoornissen bij dementie te behandelen. Omdat deze minder extrapyramidale bijverschijnselen met zich meebrengen zou de kans op vallen kleiner zijn dan die bij het innemen van typische antipsychotica. Hien et al. hebben dit nader onderzocht.Van 898 bejaarden uit verpleeghuizen en 1107 uit verzorgingshuizen, gemiddeld 85,7 jaar oud, van wie 76% vrouw, gebruikten er 1107 ten minste één type psychotrope medicatie; 289 (14%) een antipsychoticum: 82 olanzapine, 38 risperidon en 181 een typisch antipsychoticum. (Dit is meer dan 289,omdat 12 patiënten twee middelen innamen). 565 Patiënten gebruikten een antidepressivum.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Bijwerkingen
Publicatie 1 februari 2006
Editie PiL - Jaargang 10 - editie 2 - Editie 2, 2006