Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Behandeling van chronische inslaapstoornissen

Door op 01-02-2005

Jonge patiënten en personen van middelbare leeftijd met chronische inslaapstoornissen lijken meer baat te hebben bij cognitieve-gedragstherapie dan bij farmacotherapie. Dit is de conclusie van een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek onder 63 personen bij wie de klinische effectiviteit vergeleken is van gedragstherapie ten opzichte van farmacotherapie bij chronische inslaapstoornissen. Hoewel de kortetermijneffecten van farmacothera-BIpie bij slapeloosheid goed gedocumenteerd zijn, is er met uitzondering van de risico’s (gewenning, afhankelijkheid, slaperigheid overdag), weinig bekend over de effectiviteit bij langdurig gebruik. Doel van het onderzoek was om de effectiviteit van farmacotherapie en gedragstherapie bij inslaapstoornissen, ook op langere termijn, te vergelijken. Inclusiecriteria waren een leeftijd tussen 25 en 64 jaar, inslaapproblemen gedurende minimaal 6 maanden en klachten gedurende de dag die toe te

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 februari 2005
Editie PiL - Jaargang 9 - editie 2 - Editie 2, 2005