Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Behandeling van depressie bij ouderen

Door op 26-01-2021

Een depressie bij ouderen is vaker chronisch en daardoor moeilijker te behandelen dan bij jongere volwassenen. De slechtere prognose wordt maar ten dele verklaard door bekende factoren als psychiatrische en somatische comorbiditeit, weinig sociale steun, en de ernst van de depressie. Daarnaast is de presentatie van depressie op latere leeftijd soms anders, wat de diagnostiek bemoeilijkt. Goede herkenning en behandeling zijn echter, vanwege de ziektelast en de slechtere prognose, van groot belang. Om de kans op herstel te optimaliseren, moet er altijd aandacht zijn voor de algehele gezondheid. Hierbij hoort een somatische work-up, en het in kaart brengen van psychologische en sociale factoren die de depressie in stand kunnen houden. In het geval van een ernstige depressie, zeker bij verdenking op psychotische, katatone of ernstig psychomotore symptomen, moet zo snel mogelijk worden overlegd met een (ouderen)psychiater. Dit is namelijk vaak goed te behandelen, en een korte wachttijd vergroot de kans op volledig herstel.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Veltman, E.M.
Thema Patiëntenzorg
Publicatie 26 januari 2021
Editie PiL - Jaargang 11 - editie 1 - Editie 1, 2021