Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Behandeling van hepatitis B

Door op 30-04-2010

Hepatitis B is een wereldwijd probleem met een geschatte prevalentie van 350 miljoen en meer dan 500.000 sterfgevallen per jaar. Preventie van de ziekte door middel van vaccinatie is goed mogelijk, maar therapie is zelden curatief. Infectie wordt doorgaans verkregen rondom de geboorte via een geïnfecteerde moeder (verticale transmissie) of later via geïnfecteerde huisgenoten (horizontale transmissie). De kans op chronisch worden van de infectie is afhankelijk van de wijze van transmissie: 90% (verticaal) resp. 8-15% (horizontaal).
Aantonen van hepatitis B oppervlakte-antigeen is de screeningstest van keuze. Men spreekt van chronische hepatitis indien het oppervlakte-antigeen meer dan zes maanden aantoonbaar is. Mensen met hepatitis B dienen verwezen te worden naar een specialist(-isch centrum) en voor de eerste lijn is het van groot belang steeds alert te zijn op mensen met risicofactoren voor hepatitis B. Deze factoren zijn herkomst uit een land met een hoge prevalentie, seksuele activiteit (homoseksuele mannen), intraveneus druggebruik, toediening van besmette bloedproducten en blootstelling in verband met werk. Voorts dienen mensen met abnormale levertransaminasen onderzocht te worden op hepatitis B. Bij mensen die negatief zijn voor hepatitis B oppervlakte-antigeen en toch verdacht voor eerdere infectie, kan aantoning van hepatitis B kernantigeen alsnog uitsluitsel geven.
Inmiddels zijn er verschillende geneesmiddelen voorhanden waarmee complicaties op lange termijn met succes bestreden kunnen worden en waarbij weinig bijwerkingen optreden. Om een dergelijke behandeling in te stellen, dienen mensen verwezen te worden. Onder de middelen van eerste keuze zijn lamivudine en tenofovir werkzaam zowel bij hepatitis B als bij HIV. De antivirale therapie dient tijdens de duur van de immunosuppressieve periode te worden voortgezet en daarna nog eens twaalf maanden. Voor nadere bijzonderheden kunt u het oorspronkelijke artikel raadplegen. Veel inspanning zal in de nabije toekomst gericht moeten zijn op de ‘armere’ landen.

Belangenverstrengeling: niet vermeld.

Cooke GS, Main J, Thursz MR. Treatment for hepatitis B. BMJ 2010;340:87-91.

Lamivudine is in Nederland op de markt als Epivix® en Zeffix® en is ook aanwezig in de combinatiepreparaten Combivir®, Kivexa® en Trivir®
Tenofovir is in Nederland op de markt als Viread® en is ook aanwezig in de combinatiepreparaten Atripla® en Truvada®

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Em. prof. dr. E. van der Does
Thema Farmacotherapie
Publicatie 30 april 2010
Editie PiL - Jaargang 14 - editie 3 - Editie 3, 2010