Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Behandeling van open beenwonden en ulcera met zilver-geïmpregneerde dressings: systematisch overzicht en meta-analyse

Door op 17-12-2010

Reeds eerder verschenen systematische overzichten van het effect van zilver-geïmpregneerde dressings op de genezing van open beenwonden en ulcera. Deze overzichten gaven echter tegenstrijdige conclusies over het effect. Uit een zilver-geïmpregneerde dressing zou vertraagd geïoniseerd zilver vrijkomen in het wondbed. Dit zou tezamen met antibiotica een bijdrage leveren aan voorkoming van wondinfectie en daardoor het proces van de wondgenezing bespoedigen.
Wegens de tegenstrijdige berichtgeving over dit effect hebben de auteurs van het onderhavige artikel dit onderwerp opnieuw onder de loep genomen. Zij hebben zich hierbij beperkt tot een overzicht van gepubliceerde gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken (RCT’s) naar het effect van zilver-geïmpregneerde dressings op wondgenezing. Daarbij stelden zij zich de vraag of dit soort dressing de wondheling positief zou kunnen beïnvloeden. Hiertoe werden de gegevensbestanden van Cochrane, Scopus en Medline op de zoektermen zilver in combinatie met wond en ulcer doorzocht. Vervolgens werd de kwaliteit van de geselecteerde onderzoeken getoetst. De onderzoekers selecteerden alleen RCT’s die zilver-geïmpregneerde dressings hadden onderzocht. Er werd een meta-analyse verricht op de volgende uitkomstmaten: complete wondgenezing, vermindering van de wondomvang en de snelheid waarmee de wond heelde.
De meta-analyse leverde aanwijzingen op voor een duidelijk effect van zilver-geïmpregneerde dressings op de wondomvang: deze nam af. Op de andere uitkomstmaten kon geen duidelijk effect worden aangetoond. Een mogelijke oorzaak hiervan is dat de meeste onderzoeken surrogaatparameters hebben gebruikt voor complete wondheling en dus de tijd tot complete wondheling niet goed in kaart hebben gebracht. Dit is een grote omissie van de meeste onderzoeken, temeer daar complete wondheling voor de FDA de gouden standaard is. De auteurs concluderen dat zilver-geïmpregneerde dressings een relatief snel waarneembaar effect hebben op de wondomvang, maar dat voor een uitspraak over het effect op de complete wondgenezing langer durende onderzoeken moeten plaatsvinden.

Belangenverstrengeling: Carter heeft voor presentaties ten behoeve van de farmaceutische industrie vergoedingen ontvangen; de andere auteurs hebben geen belangenverstrengeling gemeld.

Carter MJ, Tingley-Kelley K, Warriner RA. Silver treatments and silver-impregnated dressings for the healing of leg wounds and ulcers: A systematic review and meta-analysis. J Am Acad Dermatol 2010;63:668-679.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dr. P.L.B. Bruijnzeel
Thema Farmacotherapie
Publicatie 17 december 2010
Editie PiL - Jaargang 14 - editie 10 - Editie 10, 2010