Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Behandeling van systolische hypertensie

Door op 01-10-2004

Nadat aanvankelijk bij de behandeling van hypertensie alle aandacht uitging naar de diastolische bloeddruk is duidelijk gebleken dat ook de systolische bloeddruk, die vooral bij ouderen nogal eens geïsoleerd verhoogd is, een belangrijke risicofactor is voor het optreden van hart- en vaatziekten. Een verlaging van de systolische bloeddruk van 10 mmHg vermindert de incidentie van een cardiovasculair accident met 30% en het optreden van alle cardiovasculaire complicaties met 25%. In het dubbelblinde placebogecontroleerde Syst-Eur-onderzoek (Systolic Hypertension in Europe), waaraan mensen ouder dan 60 jaar deelnamen, bleek na een mediane behandeling van twee jaar dat het risico op een cerebrovasculair accident in de actief met bloeddrukverlagers behandelde groep 42% lager was. Dat was de reden om het onderzoek af te breken en ook de patiënten in de placebogroep actief te gaan behandelen gedurende nog eens vier jaar.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 oktober 2004
Editie PiL - Jaargang 8 - editie 10 - Editie 10, 2004