Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Bestrijding van antibioticaresistentie: gebruik de Regionale Zorgnetwerken!

In 2015 is door de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu een landelijke aanpak van antibioticaresistentie (ABR) gestart. Bestrijding en voorkomen van ABR staan centraal in een ‘One Health’-aanpak met maatregelen op het gebied van de zorg, voeding, veeteelt en milieu. Een belangrijk onderdeel van de aanpak in de zorg is de oprichting van tien Regionale Zorgnetwerken ABR, die bestaan uit zorgpartijen in een regio. Het gaat om de ziekenhuizen, de langdurige ouderenzorg, gehandicaptenzorg, revalidatiecentra, huisartsen, thuiszorg, apotheken en de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten. De zorgnetwerken pakken regionaal werkzaamheden op die buiten het bereik van individuele instellingen en professionals vallen. Zij helpen professionals beter zicht te krijgen op de risico’s op het terrein van ABR en faciliteren indien mogelijk het nemen van gewenste maatregelen op het terrein van met name transmurale samenwerking, infectiepreventie en verantwoord antibioticagebruik.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren