Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Betrekkingen tussen artsen en de farmaceutische industrie online?

Door op 01-04-2009

De Cleveland Clinic en de aldaar werkzame artsen zijn bekritiseerd voor het feit dat hun banden met de farmaceutische industrie slechts gedeeltelijk bekend konden zijn bij patiënten en bij het publiek in het algemeen. Als reactie op deze kritiek zijn o.a. maatregelen genomen waardoor per arts op de website van de kliniek (www.clevelandclinic.org) zichtbaar is welke banden hij of zij heeft met de farmaceutische (of andere) industrie. Deze stap heeft de aandacht voor bekendmaking van dergelijke banden vergroot en andere klinieken hebben iets dergelijks ondernomen zoals het Duke Clinical Research Institute maar ook tijdschriften en wetenschappelijke verenigingen zijn doende deze gegevens openbaar te maken. Naar verluidt zijn ook de farmaceutische bedrijven zelf zich aan het beraden over de vraag of hun betalingen aan artsen op het internet gepubliceerd zouden moeten worden. Hoewel de openbare beschikbaarheid van deze gegevens nuttig kan zijn, dient men toch kritisch te blijven: het gaat allemaal op basis van vrijwilligheid en niemand kan nagaan of werkelijk alles wordt vermeld. Dan nog blijft het nut beperkt want de beschikbaarheid van de gegevens op zichzelf neemt belangenverstrengeling of vooringenomenheid niet weg. Het kan echter een uitgangspunt zijn om vragen te stellen. Er is nog wel een en ander nodig aan spelregels voordat alles in het volle daglicht gebeurt en patiënten en andere belanghebbenden werkelijk kunnen zien wat er gaande is maar het is een in beginsel nuttige eerste stap.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Redactioneel
Publicatie 1 april 2009
Editie PiL - Jaargang 13 - editie 4 - Editie 4, 2009