Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Bewegingstherapie na corticosteroïd-injectie bij matige tot ernstige schouderpijn

Door op 17-12-2010

Schouderpijn is een veel voorkomende klacht in de eerstelijnsgezondheidszorg: men schat dat schouderpijn voorkomt bij 11-12 per 1000 consultaties. De prevalentie neemt toe met de leeftijd, met een piek rond de vijftig jaar. Schouderpijn persisteert vaak en slechts in 50% van de gevallen wordt na 18 maanden verbetering gemeld. De diagnose staat te boek als ‘subacromiaal impingementsyndroom’. De meest gebruikte niet-operatieve behandelingen zijn manuele therapie en corticosteroïd-injecties. Er hebben tot dusver weinig onderzoeken plaatsgevonden waarin is nagegaan of de combinatie van manuele oefentherapie en corticosteroïdinjecties een groter effect zou kunnen hebben dan de afzonderlijke behandelingen. De auteurs hebben een dergelijk onderzoek uitgevoerd en beschreven.
Voor dit onderzoek werden personen ouder dan veertig jaar met de diagnose ‘subacromiaal impingementsyndroom’ en matige tot ernstige schouderpijn geselecteerd. Zij werden behandeld met uitsluitend manuele therapie of de combinatie van manuele therapie en corticosteroïdinjecties. De primaire uitkomstmaat was de verbetering in de schouderpijn en de beperkingsindex na een behandelduur van twaalf weken. Er werden 232 patiënten ingesloten; 115 kregen de combinatie, 117 alleen oefentherapie. Na twaalf weken behandelen was er geen significant verschil in verandering van de schouderpijn en de bewegingsindex tussen de twee behandelgroepen. Na één en zes weken was de schouderpijn en de beperkingsindex echter significant lager in de combinatiegroep ten opzichte van de oefentherapiegroep. Na twaalf weken maar ook na 24 weken was dit effect verdwenen. Volgens de auteurs leidt de combinatietherapie aanvankelijk tot snellere vermindering van de klachten, maar verdwijnt dit effect tussen zes en twaalf weken behandelen. Na twaalf weken behandelen heeft alleen oefentherapie een vergelijkbaar effect als combinatietherapie.

Belangenverstrengeling: niet vermeld.

Crawshaw DP, Helliwell PS, Hensor EMA, Hay EM, Aldous SJ, Conaghan PG. Exercise therapy after corticosteroid injection for moderate to severe shoulder pain: large pragmatic randomised trial. BMJ 2010;340:c3037.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dr. P.L.B. Bruijnzeel
Thema Farmacotherapie
Publicatie 17 december 2010
Editie PiL - Jaargang 14 - editie 10 - Editie 10, 2010