Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Bijwerkingen bij postoperatieve toediening van diclofenac aan kinderen met acute pijn

Door op 28-05-2010

Diclofenac wordt vaak (‘off-label’) gegeven aan kinderen met acute pijn. Er is echter weinig bekend over ongewenste reacties op dit middel. Op een kinderchirurgische afdeling is daarom prospectief gekeken naar bijwerkingen van postoperatieve toediening van diclofenac als middel tegen acute pijn aan kinderen van twaalf jaar en jonger. Kinderen die kwamen voor een acute opname of voor een chirurgische ingreep met een hoog risico werden uitgesloten. Er werd gevraagd naar bijwerkingen op dag 1, dag 3 en een week daarna. De gevonden effecten werden volgens de richtlijnen van de WHO ingedeeld in zes categorieën, wisselend van een ‘niet te classificeren’ tot een ‘zeer waarschijnlijke/zekere’ bijwerking. Alle veronderstelde ernstige bijwerkingen werden voorgelegd aan een groep deskundigen.
De dosering van diclofenac was 1 mg/kg en werd – meestal eenmalig – toegediend aan 380 ingesloten patiënten, onder wie veertig kinderen met astma. In het algemeen bleek diclofenac vooral te zijn voorgeschreven aan wat oudere kinderen die betrekkelijk kort in het ziekenhuis verbleven.
De niet-ernstige bijwerkingen waren vergelijkbaar met die bij volwassenen: huiduitslag (0,8%), geringe stoornissen van het CZS (0,5%), irritatie van het rectum bij zetpilgebruik (0,3%) en diarree (0,3%). Ernstige bijwerkingen die aan het gebruik van diclofenac konden worden toegeschreven kwamen voor in 0,8% van de gevallen. In de groep met astmatische kinderen bedroeg de incidentie van bronchospasmen <2,7%.

Belangenverstrengeling: dit onderzoek is gesponsord door Rosemont Pharmaceuticals.

Standing JF, Ooi K, Keady S et al. Prospective observational study of adverse drug reactions to diclofenac in children. Br J Clin Pharmacol 2009; 68: 243-51.

Diclofenac is in Nederland als zodanig op de markt en als Cataflam® en Voltaren®

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dr. F.W. Dijkers
Thema Farmacotherapie
Publicatie 28 mei 2010
Editie PiL - Jaargang 14 - editie 4 - Editie 4, 2010