Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Bijwerkingen van inhalatiesteroïden

Door op 01-08-2006

Inhalatiesteroïden worden veelvuldig voorgeschreven voor de behandeling van astma. De Vries et al. onderzochten het optreden van te verwachten bijwerkingen bij het gebruik van inhalatiesteroïden bij kinderen in Nederlandvn. Alle mogelijke bijwerkingen die in de periode van juni 1984 tot oktober 2004 bij Lareb waren binnen gekomen werden hiervoor gebruikt. In 89 gevallen van de 2499 gerapporteerde mogelijke bijwerkingen bij kinderen jonger dan 17 jaar betrof het een of meer bijwerkingen als gevolg van gebruik van inhalatiesteroïden. De mediane leeftijd was 6 jaar en 48 (54%) van de 89 gevallen waren jongens. De bijwerkingen werden toegeschreven aan het gebruik van de volgende middelen: fluticason bij 46 gevallen (52%); budesonide bij 21 gevallen (24%) en beclometason bij 22 gevallen (24%). Als uitleesmaten werden de ‘reporting odds ratio’(ROR) en de ‘Naranjoscore’ (NS) gebruikt. Dit zijn statistische maten om een mogelijke associatie tussen twee meetgrootheden aan te geven; hoe hoger deze scores hoe sterker de associatie. De gerapporteerde bijwerkingen waren: psychische symptomen in 19 gevallen (21%; ROR: 3,8; NS: 3,6), groeiachterstand in 6 gevallen (7%; ROR; 47,8; NS: 3,0), huiduitslag in 6 gevallen (7%; ROR: 0,7; NS: 2,4). Verder werden 7 gevallen gerapporteerd met afwijkingen aan de tanden (8%; ROR: 2,1; NS: 3,4), 4 gevallen van alopecia (4%; ROR: 3,3; NS: 3,5) en 3 gevallen van hirsutisme en hypertrichose (NS: 4,0). Er werd 1 geval gerapporteerd van niet-fatale bijnierinsufficiëntie. De auteurs concludeerden dat van alle gerapporteerde bijwerkingen de psychiatrische wel het meeste voorkomen, de hypertrichose en tandafwijkingen nog niet eerder gerapporteerd waren en dat bijnierinsufficiëntie de enige bijwerking is met een mogelijk levensbedreigend karakter.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Bijwerkingen
Publicatie 1 augustus 2006
Editie PiL - Jaargang 10 - editie 8 - Editie 8, 2006