Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Bijwerkingen van salmeterol bij astma: een neuronaal perspectief

Door op 01-10-2009

Regelmatig gebruik van bèta-agonisten per inhalatie gaat soms samen met een paradoxaal verlies van de controle over het astma en een verslechtering van de bronchiale hyperreactiviteit (BHR). Het onderliggende mechanisme is nog onbekend. Onlangs is het neurotrofine (‘brain-derived neurotrophic factor’; BDNF) ontdekt als een van de mediatoren die een rol spelen bij het ontstaan van bronchiale hyperreactiviteit bij astma. Achttien patiënten met een mild allergisch astma die niet regelmatig anti-astma-therapie gebruikten inhaleerden gedurende twee weken de langwerkende beta-agonist salmeterol en aansluitend twee weken salmeterol in combinatie met het inhalatiecorticosteroid fluticason. De bronchiale hyperreactiviteit voor histamine en de concentratie van BDNF in het bloed en bloedplaatjes werden bepaald voor aanvang van het onderzoek, nogmaals na 14 dagen gebruik van salmeterol en tot slot na 14 dagen gebruik van de combinatietherapie. Daarnaast werd in vitro het effect van salmeterol op de afgifte van BDNF door mononucleaire cellen uit het perifere bloed bepaald. Monotherapie met salmeterol gaf aanleiding tot een significante toename van de concentratie van BDNF in het serum en in bloedplaatjes. Deze toename werd teniet gedaan door de toevoeging van fluticason aan de behandeling met salmeterol. Deze bevindingen konden in vitro worden bevestigd. Salmeterol verhoogde de afgifte van BDNF door mononucleaire cellen en deze afgifte werd geremd door co-incubatie met fluticason. De toegenomen concentratie van BDNF in serum en in de bloedplaatjes bleek samen te gaan met een verslechtering van de bronchiale hyperreactiviteit voor histamine. Deze waarden normaliseerden na 14 dagen combinatietherapie met salmeterol en fluticason. Er kon geen verband worden aangetoond tussen polymorfisme van de bèta-2 receptor en veranderingen in de bronchiale hyperreactiviteit.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 oktober 2009
Editie PiL - Jaargang 13 - editie 10 - Editie 10, 2009