Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Biologische beschikbaarheid van efavirenz-capsules gemengd met kleine hoeveelheden voedsel bij gezonde volwassenen

Door op 30-04-2010

Efavirenz is een nonnucleoside reverse-transcriptaseremmer die in combinatie met andere retrovirale middelen wordt gebruikt voor de behandeling van HIV-infecties. Aangezien de capsules waarin de dagelijkse dosis van 600 mg efavirenz is opgenomen bij sommige patiënten tot problemen bij de inname leidt, wilde men nagaan of mengen van de inhoud van de capsule met een kleine hoeveelheid voedsel de biologische beschikbaarheid van efavirenz zou beïnvloeden. Indien dit niet het geval zou zijn, dan zou men op deze wijze de inname kunnen vergemakkelijken.
In een gerandomiseerd cross-overonderzoek bestaande uit drie gescheiden behandelperiodes werden 24 gezonde proefpersonen verdeeld over twee groepen en onderworpen aan een behandeling A, B en C of aan een behandeling A, D en E. Behandeling A betrof 3 x 200 mg efavirenzcapsules op de nuchtere maag; bij behandelingen B, C, D en E werd de inhoud van de capsule (600 mg efavirenz) gemengd met respectievelijk twee theelepels appelmoes (B), druivengelei (C), yoghurt (D) of babyvoeding (E). Efavirenz werd toegediend op dag 1, 21 en 41. De volgende farmacokinetische parameters werden gemeten: de gemiddelde maximale plasmaconcentratie in steady state, het tijdstip waarop de maximale plasmaconcentratie werd bereikt, het gebied onder de concentratie-tijdcurve (AUC), de halveringstijd, de smaak en de veiligheid. Uit de resultaten bleek dat menging van de capsule-inhoud met verschillende zeer kleine hoeveelheden voedsel geen invloed had op de biologische beschikbaarheid van efavirenz. De smaak van de druivengelei werd als beste gewaardeerd. De farmacokinetische waarden in HIV-patiënten die 600 mg toegediend krijgen, zijn: Cmax 12,9 ± 3,7 µM (gemiddelde ± SD); AUC 184 ± 3,7 µM; t1/2 (enkelvoudige dosering) 52-76 uur; idem voor meervoudige dosering: 40-55 uur. De steady-state plasmawaarde wordt bereikt na 6-10 dagen.

Belangenverstrengeling: de meeste auteurs zijn in dienst van BMS, dat dit onderzoek financieel ondersteunde.

Kaul S, Ji P, Lu M, Nguyen KL, Shangguan T, Grasela D. Bioavailability in healthy adults of efavirenz capsule contents mixed with a small amount of food. Am J Health-Syst Pharm 2010;67: 217-222.

Efavirenz is in Nederland op de markt als Stocrin®

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dr. P.L.B. Bruijnzeel
Thema Farmacologie
Publicatie 30 april 2010
Editie PiL - Jaargang 14 - editie 3 - Editie 3, 2010