Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Bortezomib met melfalan en prednison voor de aanvankelijke behandeling van multiple myeloom

Door op 01-02-2009

De standaardbehandeling voor patiënten met multiple myeloom is al jaren lang de combinatie van melfalan met prednison. De mediane overleving is met deze behandeling 29-37 maanden. Toepassing van hoge doseringen met hematopoëtische stamceltransplantatie heeft tegenwoordig de voorkeur maar wordt door ouderen niet goed verdragen. De onderzoekers verrichtten een gerandomiseerd open fase 3 onderzoek om het effect van bortezomib, een proteasoomremmer, na te gaan. De behandeling bestond uit negen cycli van 6 weken van melfalan (9 mg/m2) met prednisolon (60 mg/m2) op de dagen 1-4 van elke cyclus alleen of in combinatie met een intraveneuze bolusinjectie van bortezomib (1,3 mg/m2) op dagen 1, 4, 8, 11, 22, 25, 29 en 32 gedurende de eerste 4 cycli en op dagen 1, 8, 22 en 29 gedurende cycli 5-9. Bortezomib is een dipeptide dat zich met hoge affiniteit en specificiteit aan het katalytische centrum van 26 S proteasoom bindt waardoor de afbraak van pro-apoptotische factoren wordt geremd en in geval van neoplasmata de geprogrammeerde celdood wordt bevorderd.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 februari 2009
Editie PiL - Jaargang 13 - editie 2 - Editie 2, 2009