Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Buccaal midazolam of rectaal diazepam als eerste hulp bij kinderen met convulsies

Door op 01-01-2006

Zowel buccaal midazolam als rectaal diazepam worden gebruikt als eerste hulp bij kinderen met acute febriele en non-febriele convulsies. Het onderzoek was er op gericht het effect van beide middelen met verschillende toedieningswegen te vergelijken bij kinderen van 6 maanden en ouder die gepresenteerd werden met gegeneraliseerde tonisch-clonische krampen op de eerste hulp van vier ziekenhuizen. De dosering varieerde van 2,5–10 mg op geleide van de leeftijd (circa 0,5 mg/kg). Nota bene: intraveneus toedienen was niet mogelijk. Doel van de behandeling was: ophouden van de toevallen binnen 10 minuten, wegblijven van de convulsies gedurende minstens één uur zonder ademhalingsdepressie waarvoor interventie nodig was.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacologie
Publicatie 1 januari 2006
Editie PiL - Jaargang 10 - editie 1 - Editie 1, 2006