Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Candesartan bij hartfalen: verlaagd risico op niet-fataal myocardinfarct of cardiovasculaire sterfte

Door op 01-02-2006

In het ‘Candesartan in Heart Failure: Assessment of Reduction in Mortality and Morbidity’ (CHARM)- onderzoek werden de effecten van candesartan bij patiënten met hartfalen in een drietal deelonderzoeken (CHARM-Preserved, CHARM-Added en CHARMAlternative) onderzocht (zie ook MFM 2004; 42: 70-71 en MFM 2005; 43: 38). In het huidige artikel beschrijven de onderzoekers de effecten van candesartan op myocardinfarct, hospitalisatie voor onstabiele angina pectoris en coronaire revascularisatie in het totale CHARM-onderzoek. Alle patiënten met hartfalen (NYHA klasse II-IV) kregen candesartan (n=3803; startdosis 4–8 mg eenmaal daags, verhoogd tot 32 mg, of tot zoveel als verdragen werd) of placebo (n=3796) in aanvulling op de conventionele optimale medicatie voor hartfalen (41% van de patiënten kreeg tevens een ACE-remmer, 55% een -blokker, 42% een cholesterolverlager, 56% acetylsalicylzuur en 83% een diureticum). Patiënten werden minimaal twee jaar gevolgd. De primaire uitkomstenmaat was het optreden van cardiovasculaire sterfte of niet-fataal myocardinfarct.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 februari 2006
Editie PiL - Jaargang 10 - editie 2 - Editie 2, 2006