Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Cardiovasculaire toxiciteit van rofecoxib in de APPROVe studie

Door op 01-07-2009

Baron en medewerkers1 beschrijven de cardiovasculaire bijwerkingen op lange termijn van rofecoxib – een van de markt gehaalde COX-2-remmer – in de APPROVe (Adenomatous Polyp Prevention on Vioxx) studie. De APPROVe studie was een multicenter gerandomiseerde, placebogecontroleerde dubbelblinde studie (n=2587 patiënten), die oorspronkelijk was opgezet voor onderzoek naar de effecten van een driejarige behandeling met rofecoxib (dagelijks 25 mg) op de terugkeer van neoplastische poliepen in de dikke darm bij patiënten met een recente historie voor deze tumoren. De studie werd ongeveer twee maanden voor de geplande afronding voortijdig gestopt, vanwege de cardiovasculaire toxiciteit van rofecoxib. Na afbreken van de studie en dus na stoppen van de behandeling werden alle patiënten minimaal een jaar gevolgd voor onderzoek naar cardiovasculaire incidenten en kanker. Via een kort telefonisch interview werd patiënten gevraagd naar gebeurtenissen zoals myocardinfarct, CVA en kanker. Tijdens de analyse werd gefocust op het antiplatelet trialists’ collaboration (APTC) gecombineerde eindpunt, bestaande uit een gecombineerde incidentie van niet-fataal myocardinfarct, niet-fataal CVA en overlijden ten gevolge van cardiovasculaire, hemorragische of onbekende oorzaken.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 juli 2009
Editie PiL - Jaargang 13 - editie 7 - Editie 7, 2009