Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Chemotherapie voor gemetastaseerd coloncarcinoom

Door op 01-08-2009

Het combineren van een aantal chemotherapeutische geneesmiddelen met een verschillend cytotoxisch effect en met andere dosis beperkende toxiciteit, staat toe dat die middelen alle in de volledige dosis toegediend kunnen worden en leidt in potentie tot een sterkere anti-tumorwerking. Voorbeelden van dergelijke succesvolle combinaties zijn onder meer FOLFIRI en FOLFOX (folinezuur, fluorouracil en respectievelijk irinotecan of oxaliplatine). De mediane overleving bij gemetastaseerd coloncarcinoom is met deze combinaties verbeterd van 10-12 maanden tot meer dan 20 maanden. Later is daar ook bevacizumab, een monoclonaal antilichaam gericht tegen de vasculaire endotheliale groeifactor (VEGF), als behandelmodaliteit voor gemetastaseerd coloncarcinoom bijgekomen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 augustus 2009
Editie PiL - Jaargang 13 - editie 8 - Editie 8, 2009