Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Chronisch obstructieve longziekte en ß-blokkers

Door op 01-05-2005

Chronisch obstructieve longziekte (COPD) gaat vaak samen met hartaandoeningen die gunstig beinvloed worden door β-blokkers. Van β-blokkers is bekend dat zij een nadelige invloed hebben op de hoeveelheid lucht die in één seconde geforceerd wordt uitgeademd (FEV1) en op bronchiale hyperreactiviteit (BHR). Tot nu toe is er veel onderzoek gedaan naar het effect van β-blokkers op de FEV1 COPD. Er werd tot dusver echter niet gekeken naar de invloed op de BHR. In een dubbelblind, placebogecontroleerd, gerandomiseerd klinisch onderzoek werd nagegaan wat de effecten waren van een drietal β-blokkers-propranolol, metoprolol en celiprolol - op de FEV1 de BHR bij patiënten met een milde tot matig ernstige irreversibele COPD. Propranolol is een niet-selectieve β-blokker in tegenstelling tot metoprolol en celiprolol. Celiprolol heeft ook een zwakke β2-mimetische activiteit en een gering α2-antagonistisch effect. Vijftien patiënten (13 mannen en 2 vrouwen) van 40-70 jaar met een milde tot matig ernstige irreversibele COPD deden mee aan het onderzoek. Dit bestond uit vier perioden van vier behandeldagen met propranolol, metoprolol, celiprolol of placebo. Een behandelperiode werd steeds gevolgd door een wash-out-periode van drie dagen. De dosering van de middelen in bovenstaande volgorde bedroeg respectievelijk 80, 100 en 200 mg per dag. Zes weken voor aanvang van de studie mochten er geen wijzigingen zijn in het gebruik van inhalatiesteroïden of steroïden per os. lpratropiumbromideaërosol mocht worden gebruikt als ‘rescue’-medicatie tijdens de studie. De patiënten werd verzocht 8 tot 12 uur voor provocatietests geen β2-agonisten te gebruiken. De BHR werd bepaald met de metacholine-provocatietest. Met deze test wordt de benodigde metacholineconcentratie bepaald die nodig is om een daling van 20% van de FEV1 te bewerkstelligen (de zogenaamde PC20).

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Bijwerkingen
Publicatie 1 mei 2005
Editie PiL - Jaargang 9 - editie 5 - Editie 5, 2005