Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Chronische obstipatie bij volwassenen

Door op 01-09-2009

Dit overzichtsartikel (1) beschrijft de klinische gegevens waarop de hedendaagse behandeling van chronische obstipatie is gestoeld. Het is gebaseerd op systematische overzichten en gerandomiseerde klinische onderzoeken die werden gevonden in het Cochrane gegevensbestand, Medline, Embase en Pubmed. De prevalentie van obstipatie die mensen zelf melden is lager dan die op grond van beoordeling aan de hand van de officiële (Rome) criteria. Bij afwezigheid van ernstige symptomen is behandeling in de eerstelijn in de meeste gevallen mogelijk. Men zou patiënten moeten aanmoedigen om ‘half-gehurkt’ naar het toilet te gaan. Verhoging van de opname van vezels en vocht lijkt logisch, maar is niet formeel ‘evidence based’. Voor het gebruik van polyethyleenglycol bestaan goede redenen, voor dat van lactulose en psylliumzaad geldt dat wat minder. Over de andere veel toegepaste middelen zijn weinig gegevens beschikbaar. De onderzochte middelen voor lokale pijnstilling bij fissura ani bleken even werkzaam. Als het prikkelbaredarmsyndroom de hoofdoorzaak is van de obstipatie is het vooral belangrijk uitleg te geven en mogelijk uitlokkende factoren van de symptomen te bespreken. Verwijzing naar een psycholoog is aangewezen indien er na 12 maanden behandeling nog geen voldoende effect is.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 september 2009
Editie PiL - Jaargang 13 - editie 9 - Editie 9, 2009