Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Classificatie van potentieel schadelijke stoffen

Door op 01-07-2007

Drugsmisbruik is een wereldwijd verschijnsel en wordt zoveel mogelijk aan banden gelegd door beperking van de verkrijgbaarheid van drugs, voorlichting en behandeling van drugsmisbruikers. Met behulp van classificatiemethoden wordt inzicht gegeven in de mogelijke bijwerkingen en risico’s van de verschillende stoffen. De bestaande classificatiemethoden zijn echter niet altijd wetenschappelijk onderbouwd noch transparant. Nutt et al. stellen een nieuw classificatiesysteem voor, waarbij de schadelijkheid van een stof wordt bepaald aan de hand van negen parameters die te groeperen zijn in drie categorieën. De eerste categorie heeft betrekking op de mogelijk fysische bijwerkingen: de acute effecten, de chronische bijwerkingen en de risico’s bij intraveneuze toediening. De tweede categorie bevat parameters met betrekking tot afhankelijkheid: de intensiteit van het gewenste effect, het risico op psychologische afhankelijkheid en het risico op fysische afhankelijkheid. De derde categorie heeft betrekking op de mogelijk sociale schade bij het optreden van een intoxicatie, zoals invloed op gedrag, andere nadelige sociale gevolgen zoals criminaliteit en de extra kosten die dit voor de gezondheidszorg oplevert. Elke parameter kan beoordeeld worden met een score van 0 (geen risico), 1 (enig risico), 2 (risico) of 3 (extreem risico). De eindscore wordt berekend als het gemiddelde van de negen parameters. Na een pilot is dit nieuwe classificatiesysteem getest, zowel met behulp van een vragenlijst als via de Delphi-methode, door een groep psychiaters die bij de beroepsvereniging (the Royal College of Psychiatrists) als verslavingsdeskundige zijn geregistreerd en onafhankelijk daarvan door een groep specialisten die meerdere deskundigheidsgebieden bestrijken, waaronder chemie, farmacologie, forensische wetenschappen, psychiatrie en andere medisch specialismen. De classificatie van 14 verschillende stoffen (inclusief alcohol, benzodiazepinen, tabak, oplosmiddelen, GHB, khat) volgens dit nieuwe systeem werd vergeleken met classificatie door de huidige Engelse Misuse of Drugs Act, waarin stoffen worden geclassificeerd als A (het meest schadelijk), B of C (het minst schadelijk). Hoewel de twee stoffen met de hoogste score (heroïne en cocaïne) als A-drug geregistreerd staan, was er overall een slechte correlatie tussen de classificatie met het nieuwe classificatiesysteem en de classificatie volgens de Misuse of Drugs Act (Kendall’s rank correlation -0,18; p = 0,25; Spearman’s rank correlation -0,26; p = 0,26). De score door de twee onafhankelijke groepen experts vertoonde wel veel overeenkomsten. Nutt et al. geven aan dat het bovenbeschreven nieuwe evidencebased classificatiesysteem een zinvolle bijdrage zou kunnen leveren aan de besluitvorming van organisaties als de UK’s Advisory Council on the Misuse of Drugs en de European Medicines Evaluation Agency.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Diversen
Publicatie 1 juli 2007
Editie PiL - Jaargang 11 - editie 7 - Editie 7, 2007