Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Clopidogrel en aspirine bij een acuut coronair syndroom met hoog risico

Door op 01-04-2005

In het vervolg op het GURE-onderzoek is door of namens het American College of Physicians (2005) een kosten-batenanalyse verricht voor de combinatie van clopidogrel en aspirine in vergelijking met aspirine alleen bij een acuut coronair syndroom (ACS). In het GURE-onderzoek (Clodipogrel in Unstable angina to prevent Recurrent Events) werd aangetoond dat clopidogrel gecombineerd met aspirine beter werkte dan aspirine alleen in het voorkomen van een myocardinfarct, een beroerte of overlijden bij aanwezigheid van een acuut coronair syndroom (myocardinfarct zonder ST-elevatie en instabiele angina pectoris). Toch werden in dit onderzoek enkele aspecten onderbelicht, te weten: a. Wat is de optimale duur van de therapie? b. Welk deel van de patiënten met ACS is het meest gebaat bij een dergelijke behandeling (gezien de hoge kosten van clopidogrel)? Om deze reden is een kosten-batenanalyse verricht voor de combinatie van clopidogrel en aspirine ten opzichte van aspirine alleen bij patiënten met ACS die een hoog risico hebben op een myocardinfarct, een beroerte of overlijden. De patiënten die combinatietherapie ondergingen, werden gedurende een jaar behandeld met clopidogrel (75 mg/dag) plus aspirine (325 mg/dag) waarna ze een jaar lang alleen met aspirine behandeld werden. Deze groep werd vergeleken met een groep die gedurende die twee jaar alleen aspirine gebruikte. De meetparameters waren: de kosten van verlenging van het leven, de levensverwachting uitgedrukt in quality-adjusted life years (QALY's) en de toename van de kosten-effectiviteitsratio.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Diversen
Publicatie 1 april 2005
Editie PiL - Jaargang 9 - editie 4 - Editie 4, 2005